Důležité upozornění

Důležité upozornění

Šíření prospektu certifikátů vydaných společností GRAMEXO PLC a nabídka, prodej nebo koupě těchto certifikátů jsou v některých státech omezeny zákonem. Certifikáty GRAMEXO PLC nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce. Osoby, do jejichž držení se dostane prospekt certifikátů GRAMEXO PLC, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Certifikátů nebo držby a rozšiřování jakýchkoliv materiálů vztahujících se k těmto certifikátům. Informace na těchto internetových stránkách především nejsou určeny k distribuci, ať přímé či nepřímé, certifikátů vydaných společností GRAMEXO PLC ve Spojených státech amerických. Certifikáty GRAMEXO PLC nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle uvedeného zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá.